» Gençlik Ajansı

Bir markanın bilirliliğinin artmasındaki en önemli husus kuşkusuz gençlerdir. Bu amaçla Profun Team adı altında kurduğumuz genç ekip markaların kampüslerdeki tanıtımını ve pazarlamasını yapmaktadır. Ekibimiz markalar için yaratıcı projeler üretip, onlara sunup, saha içinde uygulamaktadır.

Research Team
Gençler için ayrı bir network oluşturup onlar üzerinde sürekli olarak araştırmalar yapan ve bunları istatisliklere döken takımdır.

Creative Team
Projeler üreten takımdır. Bu ekip aldığı istatislikleri değerlendirip onlar üzerinden yaratıcı fikirler üretmektedir.

Social Team
Sosyal medya üzerindeki yönetimi elinde bulunduran takımdır. Facebook, Twitter vb. sosyal ağlar üzerinde markaya ve gençlere yönelik uygulamalar yaratmaktadır.  

Dynamic Team
Saha içinde etkin olan takımdır. Kampüslerde ve dışarıda tanıtım ve pazarlama yapmaktadır. Projeleri alırlar ve onları sahada uygularlar.